NOVA DATA 63A MARXA INFANTIL

Confirmem que la nova data de celebració de “La Marxa” serà el diumenge 9 d’octubre de 2022, amb data de reserva del 30 d’octubre. Les inscripcions s’obriran a principi de setembre i comunicarem a través de les escoles de Sant Cugat el nou calendari de recollida del material i tota la informació pertinent.

Gràcies i marxa!