Saltar al contenido

BASES DEL CONCURS DE DIBUIXOS

 • Concurs obert a totes les noies i nois en edats compreses entre els 6 i els 11 anys (alumnes de 1r a 5è que faran de 2n a 6è curs al setembre).
 • La temàtica ha d’estar lligada a La Marxa, és a dir, considerant el seu contingut excursionista i de contacte amb la natura.
 • Cada participant podrà presentar només un dibuix.
 • En el dibuix només es podran utilitzar tres colors, negre inclòs. Tingueu en compte aquesta limitació car es desestimen tots aquells que en duen més.
 • El format del mateix ha de ser de DIN A4, vertical i en paper de dibuix.
 • Tots els dibuixos han d’anar signats pel darrere amb el nom i cognom, edat, grup i nom de l’escola.
 • Els dibuixos s’han de lliurar a la secretaria del CMSC, de 5 a 8 del vespre (de dilluns a divendres). Es tancarà l’admissió el divendres 19 de maig de 2023.
 • El jurat donarà a conèixer els 2 dibuixos guanyadors, un per la samarreta i l’altre pel cartell anunciador, abans del dia 15 de juny de 2023.
 • Als guanyadors se’ls avisarà a través de la seva escola, i els seus noms també seran publicats als mitjans de comunicació i xarxes del Club Muntanyenc i de Sant Cugat.
 • Els guanyadors tindran un premi especial que els serà lliurat el mateix dia del repartiment de premis de La Marxa, el dissabte 28 d’octubre, i a més tenen la inscripció a La Marxa gratuïta.
 • A part dels guanyadors, els 20 dibuixos finalistes quedaran exposats a la pàgina Web de la Marxa.
 • Tots els dibuixos, excepte els 2 premiats i els finalistes, es tornaran a les escoles durant el mes de juny.