Què és?

La Marxa Infantil de Regularitat de Sant Cugat del Vallès consisteix en una passejada per a nens i nenes de 7 a 12 anys TAMBÉ ENGUANY: L’EDICIÓ 61 DEL 2019 serà de 7 a 12 anys, degut a les limitacions de la normativa d’usos del Consorci del Parc de Collserola) que, en parelles, han de recórrer un circuit marcat intentant portar un ritme el més regular possible. La regularitat de cada parella es determina amb els horaris de pas pels diferents controls que estableix l’organització que a l’actual edició són 6, tal com apareixen al nostre web.

La Marxa Infantil és una de les activitats més tradicionals de la nostra vila, i no només pels infants sinó per a tots els pares i col·laboradors que també formen part de La Marxa i la fan possible.

Les parelles participants tenen l’oportunitat de gaudir d’un matí per la Serra de Collserola i obtenir, només pel fet d’inscriure’s, una samarreta i un regal. A part d’aquests regals per a tots els nens i nenes es fa un repartiment de premis en funció de la classificació de cada parella, classificació que s’elabora a partir dels temps enregistrats i de la regularitat del pas, tal i com s’especifica en el reglament de la prova.