Saltar al contenido

REGLAMENT

PARTICIPACIÓ

Els nens i nenes en edats compreses entre els 7 i els 12 anys (de 2n a 6è de primària) en equips de dos participants. Es podran inscriure només els infants des del 2n al 6è curs.

INSCRIPCIONS

Des de l’1 al 26 de setembre des de la pàgina d’inscripcions de La Marxa o fins al límit del nombre màxim de 1000 parelles.

RECOLLIDA DE MATERIAL

Un cop efectuada la inscripció i confirmat el pagament (amb targeta), la recollida de material es farà per parelles des del 26 de setembre fins al 4 d’octubre, en l’horari previst de 16:30 h a 19:30 h, a la Seu del CMSC.

Del 27 al 29 de setembre reservem la recollida del material als grups. Per grups superiors a 15 parelles demanem que facin arribar a la secretaria del Club (cmsc@cmsc.cat) el llistat dels participants amb tota la informació inclòs el codi d’inscripció entre els dies 25 i 26 de setembre.

El material (pitral amb xip, samarreta amb el dibuix guanyador, full d’instruccions i el regal) es podrà recollir de 16:30 a 19:30 h.

L’ordre de sortida dels participants serà el del pitral assignat el dia de la recollida.

PREU

Preu de la Inscripció: 15,00 € per participant. Aquest preu inclou l’aportació solidària d’1 €, l’obsequi d’una samarreta per cada participant, un pitral, un regal de l’organització i l’assegurança d’accidents col·lectiva i de Responsabilitat Civil. Pels participants socis del CMSC, amb indicació del número de carnet de soci, el preu serà de 12,00 € per participant.

Un euro de la inscripció és una aportació voluntària dels participants per un programa solidari amb el projecte solidariLa recaptació d’aquest € per participant es destinarà íntegrament al programa esmentat.

Només pel fet de participar a “la Marxa” i a un preu especial de 8 € es podrà comprar el llibre “60 anys de marxa infantil”. Un record especial per totes les famílies que han participat en unes de les 63 marxes anteriors.

LLOC I HORA DE SORTIDA

 Parc de Ramon Barnils/Pla del Vinyet, a partir de les 9:00 h hores del matí, per ordre de pitral, fins a les 11.00 h aproximadament. Els participants hauran de presentar-se a la sortida només 15 minuts abans de l’horari que s’indica al díptic d’instruccions que s’entrega amb el material. S’han de quedar en un espai separat i seran cridats uns minuts abans de l’horari que tinguin establert, per ordre de pitral.

RECORREGUT

Enguany hi haurà un recorregut d’aproximadament 9,5 km. La classificació serà elaborada amb els temps enregistrats per un sistema de xip electrònic, que portarà un participant de cada parella durant el recorregut.

SENYALITZACIÓ

En els llocs conflictius, com ara cruïlles, estarà indicat clarament amb sagetes de color groc i marques. També hi haurà voluntaris que portaran samarreta amb identificació de “la Marxa”.
Els participants no han de sortir del camí marcat. Si tenen dubtes del camí a seguir, han de parar i esperar si hi ha altres companys que els passi el mateix. Si no, hauran de tornar enrere fins a trobar les sagetes grogues. Si no troben cap marca, han de parar i quan sentin veus avisar.

REGULARITAT

En el moment de la inscripció un dels participants rebrà un dels dos pitrals de cada equip, que conté un xip electrònic que marcarà els temps exactes de pas per cada control. En arribar a cada control hauran de passar per un aparell que enregistrarà els temps exactes de pas i l’enviarà a una plataforma web de livetrail.net. Això és imprescindible per classificar-se. La pèrdua del pitral o de l’etiqueta o el seu dany intencional suposarà la desqualificació.

Parades durant el recorregut: 2 parades als controls anomenats de neutralització.

 • Control 1: 20 minuts per descansar i esmorzar.
 • Control 5: 5 minuts per descansar
 • Control 6: 5 minuts per descansar i beure aigua de la font de l’ESCOLA AVENÇ.

Els controls tenen un horari d’obertura i de tancament, els participants no han d’arribar fora d’aquest horari. En els controls de parada, si s’arriba abans d’hora s’hauran d’esperar, a més del temps marcat a dalt, el temps amb què han arribat avançats. A la sortida del control de parada hauran de tornar a marcar el xip electrònic per tornar a enregistrar els temps de regularitat entre el control de parada i el següent de pas. La sortida després de la pausa es farà per ordre d’entrada al mateix control. Si necessiteu fer un descans més llarg, aviseu als responsables dels controls del punt de parada.

Penalitzacions: per cada minut d’avançament o retard entre l’horari efectuat i l’oficial, es carregaran 3 punts en els controls de regularitat, que són secrets, i 1 punt en els controls de neutralització que són els que hem esmentat (l’1, el 3 i el 6).

Desqualificacions: serà motiu de desqualificació:

 • Si perdeu el pitral.
 • Si perdeu o danyeu intencionalment el xip.
 • Si no passeu per tots els controls.
 • Si altereu la composició de l’equip durant La Marxa.
 • Si canvieu de lloc les marques existents en el recorregut de La Marxa.
 • Si aneu acompanyats amb no participants de La Marxa.
 • Si molesteu als altres participants.
 • Si embruteu el bosc o recolliu flors o plantes.
 • Si correu.

ATENCIÓ ALS PARTICIPANTS

Si necessiteu qualsevol ajut demaneu-lo als col·laboradors que vesteixen la samarreta amb els logos de La Marxa i del Club Muntanyenc que trobareu a tots els controls, i també caminant per entremig de La Marxa.
També us podeu adreçar als voluntaris de Creu Roja, de Protecció Civil i de l’ADF que col·laboren per complir amb la tasca de donar-vos suport.
No deixeu de demanar ajut quan la necessiteu. Tothom us atendrà.

DRET D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades d’inscripció (nom i cognoms, adreça, població, DNI, federat, data naixement i adreça electrònica), s’incorporaran a una base de dades propietat del Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC) i s’utilitzaran només per finalitats de La Marxa.

Durant la caminada, l’organització pot fotografiar i filmar als caminadors i, de les imatges, en farà bon ús per a les finalitats de la marxa. Es farà ús de les imatges a les Xarxes Socials del Club i de la Marxa Infantil.

Amb la inscripció a la Marxa Infantil s’accepta aquest reglament.

NORMES PER CANCEL·LACIÓ O BAIXA:

Una vegada formalitzada la inscripció en línia no s’admetrà la seva anul·lació ni la devolució del cost d’aquesta. En cas d’ajornament de la Marxa, per causes de força major, tampoc es contempla l’anul·lació de les inscripcions, segons la normativa del reglament vigent.

L’organització comunicaria la nova data a través de la seva web i els mitjans de comunicació locals i xarxes socials. La segona data prevista serà: el diumenge 22 d’octubre. La segona data es podria modificar per causes alienes a la voluntat de l’organització.